Posisjoner deg med GeoLofoten

Om oss

GeoLofoten AS er et geomatikk- og oppmålingsfirma basert på Leknes med hele Lofoten og Vesterålen som nærmarked. Vi tilbyr oppmålingstjenester for firma og private utbyggere (tiltakshavere), entreprenører, håndverkere og offentlige virksomheter. GeoLofoten AS ble etablert i 2003. I dag er vi fem ansatte.

GeoLofoten AS is a geomatics and surveying company based in Lofoten Norway

Kato Berg

Daglig leder
Tlf: 916 27 093
E-post: kb@geolofoten.no

Roar Lindgaard

Roar Lindgaard
Eiendomslandmåler
Tlf: 907 99 456
E-post: rl@geolofoten.no

Kåre Johnsen

Ragnhild Angelsen
Geomatikkingeniør
Tlf: 901 78 527
E-post: kj@geolofoten.no

Henriette Ellingsen

Ragnhild AngelsenAnsvarlig søker – byggesak
Tlf: 900 42 382

 

E-post: he@geolofoten.no

Henning Sjølie

Ragnhild AngelsenLandmåler/ingeniør
Tlf: 466 80 841
E-post: hs@geolofoten.no

GeoLofoten AS er godkjent etter ny ordning om sentral godkjenning fra 23.04.2019 innen følgende områder:

  • Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
  • Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2