Skip to main content

GeoLofoten AS

Lufthavnveien 11,
8370 Leknes

Orgnr. 985 606 633


GeoLofoten AS

Lufthavnveien 11,
8370 Leknes

Orgnr. 985 606 633


Kato Berg

Daglig leder

Tlf: 916 27 093
kb@geolofoten.no

Roar Lindgaard

Eiendomslandmåler

Tlf: 907 99 456
rl@geolofoten.no

Kåre Johnsen

Geomatikkingeniør

Tlf: 901 78 527
kj@geolofoten.no

Henriette Ellingsen

Ansv. søker – byggesak

Tlf: 900 42 382
he@geolofoten.no

Henning Fjellro-Sjølie

Landmåler/ingeniør

Tlf: 466 80 841
hs@geolofoten.no

Kato
Berg

Daglig leder

Tlf: 916 27 093
kb@geolofoten.no

Roar
Lindgaard

Eiendomslandmåler

Tlf: 907 99 456
rl@geolofoten.no

Kåre
Johnsen

Geomatikkingeniør

Tlf: 901 78 527
kj@geolofoten.no

Henriette
Ellingsen

Ansv. søker – byggesak

Tlf: 900 42 382
he@geolofoten.no

Henning

Henning
Fjellro-Sjølie

Landmåler/ingeniør

Tlf: 466 80 841
hs@geolofoten.no