Posisjoner deg med GeoLofoten

Ledige stillinger

GeoLofoten AS er et geomatikk- og oppmålingsfirma med base på Leknes med hele Lofoten og Vesterålen som nærmarked. Vi tilbyr oppmålingstjenester for firma og private utbyggere, entreprenører, håndverkere og offentlige virksomheter. GeoLofoten AS ble etablert i 2003. I dag er vi fire ansatte.

Vi søker etter en landmåler i fulltidsstilling med følgende arbeidsoppgaver:

  • Bygg- og anleggsstikking
  • Dokumentasjon av as built i form av målebrev, FKB- og NVDB-data.
  • Droneflyvning
  • Masseberegning
  • Produksjon av maskinstyringsdata
  • VA-ledningssøk med bruk av georadar

Arbeidsoppgaver vil også kunne tilpasses søkers utdanning og erfaring.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
  • Erfaring med bruk av Gemini Terreng og Pix4d
  • Førerkort klasse B
  • Behersker norsk godt muntlig og skriftlig.

Søknadsfrist:
Vurderes fortløpende

Ta kontakt med daglig leder Kato Berg på 916 27 093 eller på kb@geolofoten.no