Posisjoner deg med GeoLofoten

Georadar

Georadar er en rask, effektiv og ikke-destruktiv måte å kartlegge grunnen. Georadar egner seg til å samle data på veier, broer og terreng som ikke er for ulent. Grunnforholdene avgjør penetreringsdybden. Georadaren benytter elektromagnetiske pulser for å generere et 3D bilde av forholdene under bakken. Bildet tolkes, og det er mulig å trekke ut koordinatfestet objekter eller overflater. Tolkningen er den mest tidkrevende delen av arbeidet.

Mulige bruksområder for georadar:

  • Kartlegging av rør og ledninger i grunnen
  • Deteksjon av andre nedgravde objekter
  • Analyse av asfalttykkelse og andre veilag
  • Oppdage fjell i grunnen
  • Kontroll av armering og vanninntrengning i betongkonstruksjoner.

For spørsmål angående georadar kontakt:

Kato Berg
kb@geolofoten.no
916 27 093

Kåre Johnsen
kj@geolofoten.no
901 78 527

Kartlegging av vei

Asfalttykkelse
Bærelagsdybde
Overbygningsdybde
Dybde til detektert fjell
Oppbygning av vei

Kartlegging av bruer

Georadaren kan burkes til analysere overdekningen i veibanen på broer
.. finne armeringen
…og kontrollere vanninntrengning og hulrommet i betongen

Teknisk informasjon om utstyret

Leverandør
Målebredde1,8 m
Målefrekvens40 MHz – 3000 MHz
Målehastighet1-30 km/h
Måledybde0 – 4 m (avhengig av materiale og vanninnhold)