Posisjoner deg med GeoLofoten

Georadar

Georadar er en rask, effektiv og ikke-destruktiv måte å kartlegge grunnen. Georadar egner seg til å samle data på veier, broer og terreng som ikke er for ulent. Grunnforholdene avgjør penetreringsdybden. Georadaren benytter elektromagnetiske pulser for å generere et 3D bilde av forholdene under bakken. Bildet tolkes, og det er mulig å trekke ut koordinatfestet objekter eller overflater. Tolkningen er den mest tidkrevende delen av arbeidet.

Mulige bruksområder for georadar:

  • Kartlegging av rør og ledninger i grunnen med diameter større en 5 cm.
  • Finne nedgravde kummer.
  • Kontroll av asfalttykkelse.
  • Sjikt i bakken, eks. fjellgrunn.
  • Kontroll av overdekke betong i veibanen på broer.
  • Kontroll av vanninntrengning i betongkonstruksjoner.

For spørsmål angående georadar kontakt:

Kato Berg
kb@geolofoten.no
916 27 093

Kåre Johnsen
kj@geolofoten.no
901 78 527

Illustrasjonene under viser eksempler på bilder og tolking av data fra georadar
Visualisering ned og opp gjennom lag sett fra oven.
Eksempel tverrsnitt vei med ulike sjikt og rør.
Eksempel på funn i Skoleveien, Gravdal
Eksempler på funn i Skoleveien, Gravdal

Teknisk informasjon om utstyret

Leverandør
Målebredde1,8 m
Målefrekvens40 MHz – 3000 MHz
Målehastighet1-30 km/h
Måledybde0 – 4 m (avhengig av materiale og vanninnhold)